Jarní regenerace travnatých ploch průmyslového areálu

 

Realizace firemní zeleně domu na Jižním městě

Před realizací

Po realizaci

Realizace soukromé zahrady včetně AZS v Dobřejovicích

 

 

Výsadba okrasné zahrady v Líbeznicích včetně drenážních ramen pro kvalitnější odvodnění plochy

 

Výsadba a zpevnění svahu kolem bazénu, úprava terénu, výsev trávníkové plochy

 

Soukromá zahrada včetně dřevěných zahradních prvků (plot, zástěna, treláž, domeček)

 

Úprava terénní plochy zahrady před výsevem a výsadbou

Ozelenění prostorné terasy v Michli

 

Realizace kamenného plotu a zítek v zahradě mimo Prahu

 

Pravidelná celoroční údržba soukromé zahrady v Praze

 

Firemní zahrada v Praze