Zahradnické práce David Vlček
Nuselská 67/497, Praha
+420 724 619 101
info@gardentime.cz

Nabízíme především:

Realizaci nebo rekonstrukci zahrad, parků a veřejných prostranství a jejich následnou údržbu

Realizaci zavlažovacího automatického systému do záhonů a travních ploch

Realizaci vodních ploch (koupací a okrasná jezírka)

Vybudujeme dlažbu, chodníčky, zahradní zídky

Projektování a zakládání zahrady či veřejné zakázky

Na přání zákazníka zpracujeme projekt zahrady, který je možný vyobrazit v 3D vizualizaci v různých etapách vývoje zahrady.
Základním kamenem úspěchu je dostatek vody, proto nabízíme i realizaci zavlažovacího automatického systému do záhonů, truhlíků, trávníku.
Vyprojektovanou výsadbu a rozvržení plochy také zrealizujeme.
 

Realizaci zahrnuje tyto práce:

 • vyčištění pozemku od plevele

 • modelace a příprava terénu

 • úprava netravnatých ploch - to je zasazení stromů, keřů trvalek, natažení kapkové závlahy, mulčování kůrou, kačírkové plochy, balvany)

 • realizace vodní plochy, skalky, terasy, chodníčku, atd.

 • závlaha trávníku

 • modelace plochy pro výsev trávníku či položení travního koberce

 • finální úprava vzhledu zahrady před předanim klientovi

Pravidelná údržba zahrad, parků, veřejných ploch

Provádíme celoroční údržbu veřejné zeleně (sekání ploch, péče o stromy, keře, trvalkové záhony, trávník, údržba biotopů, hnojení, pletí)
pravidelnou údržbu soukromých zahrad, kde jsou zahrnuty veškeré zahradnické práce
 

Údržba zahrnuje tyto práce:

 • údržba stromů a keřů, prořezání a sestřih

 • péče o trávník, sekání, vertikutace, hnojení, chemické odplevelení

 • údržba trvalkových záhonů, odstranění plevele, nakypření půdy, doplnění kůry, hnojení

 • dosadby

 • vyčištění jezírka

 • údržba zavlažovacího automatického systému

 • likvidace bio odpadu

 • modelace plochy pro výsev trávníku či položení travního koberce

 • finální úprava vzhledu zahrady před předanim klientovi